CHRISTMAS PARTY 入面, 你決定左抽獎方法未呀?

CHRISTMAS PARTY 入面, 你決定左抽獎方法未呀?

又係玩BINGO? 又係係傳禮物?

不如花小小時間, 整D新意啦.
睇落以為好難整?

其實好易, 只要你肯動手去整!